Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Pripravništva

 

Pripravništva

Pripravništva MAE/CRUI

Komu so namenjena
Namenjena so zaslužnim mladim, ki so diplomirali pred ne več kot osemnajstimi meseci, absolventom italijanskih univerz in tistim, ki delajo magisterij (ki so diplomirali pred ne več kot osemnajstimi meseci).

Kje in kdaj potekajo
Trimesečno pripravništvo lahko opravljajo v pisarnah Ministrstva za zunanje zadeve v Rimu ali na sedežih ministrstev v tujini:
Italijanski inštituti za kulturo
Veleposlaništva Republike Italije
Konzulati Republike Italije
Trajna predstavništva na mednarodnih organizacijah

Pripravništva se delijo na tri obdobja v letu (januar-april, maj-avgust, september-december).

Kdo jih organizira
Pripravništva so bila uvedena na podlagi dogovora med Ministrstvom za zunanje zadeve (Diplomatski inštitut) in Konferenco rektorjev italijanskih univerz (CRUI).
K dogovoru med Ministrstvom za zunanje zadeve (Diplomatskim inštitutom) in Konferenco rektorjev italijanskih univerz je pristopilo do sedaj 57 italijanskih univerz. V obdobju med leti 2001–2004 je bilo razpisanih več kot 3000 pripravništev na Ministrstvu ali na drugih tujih sedežih, za katera je prispelo skoraj 10000 prošenj.

Program
Program je namenjen vsem tistim, ki želijo stopiti v kontakt z mednarodnimi odnosi naše države na področju politike, ekonomije, sociokulture, znanosti in sodelovati pri razvoju ter daje možnost pridobitve konkretnega in direktnega znanja glede dejavnosti struktur Ministrstva v Italiji in tujini. Primeren je tako za tiste, ki se želijo usmeriti v mednarodno kariero kot tudi za tiste, ki želijo nadaljevati študij in poglobiti svoje zanje na tem področju, dopolnjuje akademsko študijsko pot.

Diplomatski inštitut Ministrstva za zunanje zadeve
Področje delovanja Diplomatskega inštituta vključuje koordiniranje programa in različnih vidikov upravljanja v sodelovanju s CRUI. Njegova posebna naloga je določati cilje, oblike in vsebine; vnaprej pripravlja periodične izdaje razpisanih mest z opisom dela; spodbuja obsežno širjenje; skrbi za selekcijo kandidatov; skrbi za koristne pobude za izobraževalno dejavnost izbranih kandidatov na sedežih in v dodeljenih pisarnah; izvaja splošno kontrolo nad potekom pripravništev in doseženimi rezultati.

Informacije
Na spletni strani konference Conferenza dei Rettori delle Università italiane so na voljo podrobnejše informacije o postopku in pogojih za sodelovanje, poleg seznama univerz, ki so pristopile k iniciativi. Zainteresirani se bodo morali obrniti na pristojne pisarne teh univerz, ki bodo sprejemale prijave in bodo dajale informacije. Za informacije lahko pišete tudi Diplomatskemu inštitutu Ministrstva za zunanje zadeve na naslednji e-mail: programma.tirocini@esteri.it  


75