Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Sodelovanje na kulturnem področju

 

Sodelovanje na kulturnem področju

Ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje preko direkcije Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale (Urad za promocijo in kulturno sodelovanje) podpira razvoj kulturnega in znanstvenega bilateralnega sodelovanja. Ministrstvo podpira tako realizacijo bilateralnih programov za kulturno sodelovanje, kot tudi znanstvene in tehnološke raziskave preko realizacije in kontrole znanstvenih in tehnoloških programov, potovanj in bivanja strokovnjakov in raziskovalcev v Italiji in v tujini.

Programi kulturnega sodelovanja

Bilateralni programi opredeljujejo aktivnosti kot so:  

- širitev italijanskega jezika in kulture preko katedre in lektoratov;
- izmenjava materiala in strokovnjakov na področju založništva, izobraževanja in kulturne dediščine;
- izmenjava docentov in univerzitetnih raziskovalcev;
- izmenjava arhivarjev in bibliotekarjev;
- izmenjava razstav;
- realizacija kinematografskih retrospektiv in umetniških ter kulturnih prireditev;
- muzejske izmenjave, restavriranja, arheološke misije;
- izmenjave štipendij; radiotelevizijsko sodelovane;
- sodelovanje na področju izmenjav in športnem področju.

Dogovor navadno predvideva ustanovitev mešane komisije, ki jo sestavljajo predstavniki obeh držav podpisnic, ki se občasno zbere, da bi sestavila večletne programe in proučila stanje kulturnega sodelovanja med obema državama.


64