Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Inštitut

 

Inštitut

Italijanski inštituti za kulturo so prisotni v večjih mestih na petih celinah. Trenutno je delujočih 83 inštitutov, ki so idealno shajališče za intelektualce, umetnike in druge kulturne delavce kot tudi za vse ostale državljane, tako Italijane kot tujce, ki želijo vzpostaviti ali ohraniti odnose z Italijo.

Italijanski inštituti za kulturo niso zgolj vitrina Italije in vir najnovejših informacij o "Sistema Paese", pač pa tudi gonilna sila pobud in aktivnosti na področju kulturnega sodelovanja. Inštituti so pomembno središče za italijanske skupnosti v tujini kot tudi referenčna točka za ljudi po vsem svetu, ki jih italijanska kultura vse bolj zanima.

Inštituti podpirajo aktivnosti, ki jih opravljajo veleposlaništva in konzulati, pri čemer si pomagajo z najprimernejšimi orodji za promocijo Italije kot središča ustvarjanja, ohranjanja in širjenja kulture vse od klasičnega obdobja do današnjih dni. Poleg organiziranja kulturnih prireditev na različnih področjih, ki vključujejo umetnost, glasbo, film, gledališče, ples, modo, oblikovanje, fotografijo, literaturo in založništvo, Italijanski inštituti za kulturo:
•     nudijo možnost vsem zainteresiranim, da spoznajo italijanski jezik in kulturo, tako da organizirajo tečaje, vodijo knjižnice in omogočajo uporabo didaktičnega ter založniškega gradiva;
•     vzpostavljajo stike in ustvarjajo pogoje za lažje vključevanje italijanskih kulturnih delavcev v procese izmenjave in kulturnega ustvarjanja na mednarodni ravni;
•     nudijo informacije in logistično podporo tako italijanskim kot tudi tujim javnim in zasebnim kulturnim delavcem, podpirajo pobude, ki spodbujajo medkulturni dialog, ki temelji na načelih demokracije in mednarodne solidarnosti;
•     nudijo podporo pobudam, ki spodbujajo medkulturni dialog osnovan na principih mednarodne demokracije in solidarnosti

                           *********** Mreža italijanskih inštitutov za kulturo v svetu ***********


32