Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Metoda in stopnje

 

Metoda in stopnje

TEČAJI ITALIJANŠČINE
Program po stopnjah
Tip certifikata

 • 1. STOPNJA

  Razumevanje in raba splošnih fraz in osnovih izrazov. Predstavitev sebe in drugih. Postavljanje vprašanj in podajanje odgovorov o osnovnih podatkih. Osnovno sporazumevanje. (A1) (Breakthrough) (Livello di contatto) (Cils A1) (Plida A1)

 • 2. STOPNJA

  Razumevanje besedišča, ki je najpogosteje v uporabi, ko govorimo o sebi, svoji družini, nakupih in poklicu ter dajanje jasnih krajevnih napotkov. Preprosta komunikacija, ki obsega splošne teme. S preprostimi besedami opisati sebe, svoje okolje in se sporazumeti glede osnovnih potreb. (A2) (Waystage) (Livello di Sopravvivenza) (Key English Test) (CELI 1) (Cils A2) (Plida A2)

 • 3. STOPNJA

  Razumevanje bistva pri tematikah kot so šola, prosti čas in potovanja. Pisanje enostavnih tekstov o znanih temah. Opis svojih doživetij, sanj, upanj in kratka razlaga svojega mnenja in svojih načrtov. (B1) (Threshold) (Livello soglia) (Preliminary English Test) (CELI 2) (Cils 1-B1) (Plida B1)

 • 4. STOPNJA

  Razumevanje smisla tako konkretnih kot abstraktnih kompleksnejših tekstov in tudi sposobnost sporazumevanja na svojem tehničnem področju. V pogovoru naj bi bil govorec sproščen in se uspel spontano pogovarjati. Učeči naj bi se jasno in natančno pisno izražal o široki paleti tematik in to tudi argumentiral. (B2) (Vantage) (Livello progresso) (First Certificate in English) (CELI 3) (Cils 2-B2) (Plida B2).

 • 5. STOPNJA

  Razumevanje kompleksnih in dolgih tekstov in razumevanje podpomenov. Sproščeno in spontano izražanje. Učinkovita raba jezika v družabne, službene in izobraževalne namene. Zasnova jasnega, natančnega teksta, iz katerega je razvidno poznavanje strukture teksta, veznikov in elementov kohezije. (C1) (Effectiveness) (Livello dell’efficacia) (Certificate in Advanced English) (CELI 4) (Cils 3-C1) (Plida C1).

 • 6. STOPNJA

  Slušno in pisno razumevanje kakršnegakoli teksta. Koherentno povzemanje informacij iz različnih virov. Spontano, tekoče in natančno izražanje, z razumevanjem nians. (C2) (Mastery) (Livello della padronanza) (Certificate of Proficiency in English) (CELI 5) (Cils 4-C2) (Plida C2) (IT: export user-near native).

 • NADALJEVALNI TEČAJ KONVERZACIJE

   

  Z namenom da bi se lahko natančno in tekoče izražali, se na tečaju posvečamo ustnemu sporazumevanju. Osnova za didaktični material so avtentični teksti.

  Za vsako stopnjo svetujemo minimalno 40 ur dodatnega dela doma.V višjo stopnjo se lahko napreduje, ko se opravi končni test.


28