Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Razpored tečajev

 

Razpored tečajev

Tečaji italijanskega jezika 


Šifre tečajev ki določajo tečaje so aktivne in omogočajo pregled bistvenih informaciji glede le teh.

TečajCertificazioneTrajanje
A1.1 QCER: A1 contatto 52 ur 
A1.2 QCER: A1 contatto 52 ur 
A2.1 QCER: A2 sopravvivenza  52 ur
A2.2 QCER: A2 sopravvivenza 52 ur
B1.1 QCER: B1 soglia  52 ur 
B1.2 QCER: B1 soglia  52 ur 
B2.1 QCER: B2 progresso  52 ur 
B2.2 QCER: B2 progresso  52 ur 
B2.2 (poglobitev) QCER: B2 progresso 52 ur
C1.1 QCER: C1 efficacia 52 ur
C1.2 QCER: C1 efficacia 52 ur
C1.2 (poglobitev) QCER: C1 efficacia 52 ur
C2 QCER: C2 fluente 104 ur
Konverzacija   po dogovoru
Individualni tečaj   po dogovoru 
Intenzivni tečaji   po dogovoru
Priprava na izpit CELI   po dogovoru
Tečaji za otroke   30 ur 

 

Razporedi razredov

V vsaki skupini je največ 8 tečajnikov, minimalno pa 4 tečajniki. Izvedba intezivnih tečajev je vedno zagotovljena. V primeru, da se prijavijo manj kot 4 osebe na nekatere tečaje, bo šola organizirala urnik z manjšim število ur, kljub temu pa bodo doseženi zastavljeni cilji.
Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji si pridržuje previco do odpovedi ali sprememb urnikov in tečajov pred začetkom pouka. 

Prazniki

Urnik je narejen glede na slovenski šolski koledar.

Intenzivni tečaji

"Za počitnice": intenzivni tečaj "za preživetje" za tiste, ki si želijo odpotovati v Italijo.

Konverzacija

Namen konverzacije je poglobitev govorne komunikacije. Razvoj govornih sposobnosti. Govoriti tekoče. Didaktično gradivo temelji na različnih avtentičnih tekstih.

Razvrstitveni test

Ob vpisu boste lahko pisali test, na podlagi katerega bo razvidno vaše znanje italijanskega jezika. Nato pa vas bomo razporedili v skupine glede na različne stopnje. 

 


16