Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Certifikati

 

Certifikati

Certifikati o znanju italijanskega jezika kot tujega jezika

Certifikati italijanskega jezika dokazujejo stopnjo komunikacijske sposobnosti v italijanskem jeziku kot tujem jeziku.

Za opravljanje preizkusov znanja v tujini prek Italijanskih inštitutov za kulturo je italijansko Ministrstvo za zunanje zadeve podpisalo sporazume z naslednjimi institucijami:

Università per Stranieri di Perugia(CELI – CIC)

Università per Stranieri di Siena (CILS)

Università degli Studi Roma Tre (IT - cert.it)

Società Dante Alighieri (PLIDA)

Na Italijanskem inštitutu za kulturo v Ljubljani lahko opravite izpit za pridobitev certifikata CELI>>>

Ustrenost certifikatov s Quadro Comune Europeo di Riferimento

 Università per Stranieri di Perugia Università per Stranieri di
Siena
Università degli Studi di Roma Tre  
LIVELLO C2
Padronanza
CELI 5 CILS Quattro-C2 IT  
LIVELLO C1
Efficacia
CELI4    
CILS Tre-C1 ------           
LIVELLO B2
Progresso
CELI3 CILS Due B2 ------  
LIVELLO B1
Soglia
CELI2 CILS Uno B1 ele.IT  
LIVELLO A2
Sopravvivenza
CELI1 CILS A2 ------  
LIVELLO A1
Contatto
CELI1 CILS A1 ------  

12